Hemgrupp

Det är viktigt med en en kristen gemenskap i den mindre gruppen. I Motala Baptistförsamling finns det flera grupper med ca 8 till 12 personer som möts i hemmen till gemenskap, fika och bibelsamtal och bön.

Vi träffas i våra hemgrupper för att:

• få träffas i mindre grupper där man kan dela det vardagliga i tron
• få tillsammans dela med sig av livserfarenheter och upptäcka mer av tron
• stötta varandra både praktiskt och i bön.

Vill du vara med i en grupp?
Kontakta:          Stefan Rangsjö tel 076-337 91 39