Kontakt

Motala Baptistförsamling

KartaAdress:Storgatan 5A,591 38 Motala

Telefon:0141-21 57 77

E-post: exp@motalabaptist.se

Expeditionstider: Tisdagar och onsdagar 10.00 – 11.00

Bankgiro: 5611-8631

Swish: 123 640 21 50

 

Kontaktuppgifter

Pastor och föreståndare

Vakanspastor från och med 20 augusti 2019 

Bernt Broberg 

Mobil:  070-649 07 30

E-post: info@motalabaptist.se

 
Ordförande
Stefan Rangsjö, Cecilia Rydståle
E-post:ordforande@motalabaptist.se
Kassör
Gösta Ståhl
E-post:kassor@motalabaptist.se
Diakon
Gunlis Rask
E-post:gunlis@motalabaptist.se
Expeditionsansvarig

exp@motalabaptist.se

BarnledareGöran LenssonMobil: 072-505 40 37E-post:lensson@telia.com

Ansvarig för hemsidan
webansvarig@motalabaptist.se
 
Fastighetsansvarig
fastighet@motalabaptist.se
 
Uthyrning av lokaler
 

Övriga kontaktuppgifter:

Söndagsskolan
sondagsskola@motalabaptist.se
 
Ljudgruppen
ljud@motalabaptist.se
 
Bildgruppen
bild@motalabaptist.se
 
Musikansvariga
musik@motalabaptist.se
 
Städansvariga i städgrupper
stadgrupp@motalabaptist.se
 
Tolkansvarig i gudstjänster
tolk@motalabaptist.se
 
Mötesledare
motesledare@motalabatist.se