Kontakt

Motala Baptistförsamling

KartaAdress: Storgatan 5A, 591 38 Motala

Telefon: 0141-21 57 77

E-post: exp@motala.se

Expeditionstider: Tisdagar och onsdagar 10.00 – 11.00

Bankgiro: 5611-8631

Swish: 123 640 21 50

 

Kontaktuppgifter

Pastor och föreståndare

Vakanspastor från och med 20 september 2019 

Bernt Broberg 

Mobil:  070-649 07 30

E-post: info@motalabaptist.se

 

 
 

 

Ungdomsledare
Vakant
 
 

 

Barnledare
Göran Lensson
Mobil: 072-505 40 37
E-post:lensson@telia.com

 

Ordförande
Stefan Rangsjö, Cecilia Rydståle
E-post:ordforande@motalabaptist.se

 

Kassör
Gösta Ståhl
E-post:kassor@motalabaptist.se

 

Diakon
Gunlis Rask
E-post:gunlis@motalabaptist.se

 

Expeditionsansvarig
exp@motalabaptist.se
 
Ansvarig för hemsidan
webansvarig@motalabaptist.se
 
Fastighetsansvarig
fastighet@motalabaptist.se
 
Uthyrning av lokaler
uthyrning@motalabaptist.se

 

 

Övriga kontaktuppgifter:

Söndagsskolan
sondagsskola@motalabaptist.se
 
Ljudgruppen
ljud@motalabaptist.se
 
Bildgruppen
bild@motalabaptist.se
 
Musikansvariga
musik@motalabaptist.se
 
Städansvariga i städgrupper
stadgrupp@motalabaptist.se
 
Tolkansvarig i gudstjänster
tolk@motalabaptist.se
 
Mötesledare
motesledare@motalabatist.se