Kontakt

Motala Baptistförsamling

Karta

Adress:
Storgatan 5 
591 38 Motala

Telefon:  Se under  ”kontakt-uppgifter”.

E-post: exp@motalabaptist.se

Expeditionstider: Tisdagar 10.00 – 12.00

Bankgiro: 5611-8631

Swish: 123 640 21 50

 

Kontaktuppgifter

Pastor och föreståndare

Andreas Holm

Mobil: 073-712 99 34

E-post: andreas.holm@motalabaptist.se

 
Ordförande
Stefan Rangsjö, 076-337 91 39
E-post:ordforande@motalabaptist.se
Kassör
Gösta Ståhl
E-post:kassor@motalabaptist.se
Diakon
Gunlis Rask
E-post:gunlis@motalabaptist.se
Expeditionsansvarig

exp@motalabaptist.se

 
Ansvarig för hemsidan
webansvarig@motalabaptist.se
 
Fastighetsansvarig
fastighet@motalabaptist.se
 
Uthyrning av lokaler
 

Övriga kontaktuppgifter:

Söndagsskolan
sondagsskola@motalabaptist.se
 
Ljudgruppen
ljud@motalabaptist.se
 
Bildgruppen
bild@motalabaptist.se
 
Musikansvariga
musik@motalabaptist.se
 
Städansvariga i städgrupper
stadgrupp@motalabaptist.se
 
Tolkansvarig i gudstjänster
tolk@motalabaptist.se
 
Mötesledare
motesledare@motalabatist.se