2020

 

 6 September  Glädje i Jesus namn   Andreas Holm
 13 September  Vi är bärare av namnet Jesus  Andreas Holm
     
     
     
     
     
     
     
     
12 Januari Familje Gudstjänst Kjell Zingmark
29 Januari Skypesamtal Andreas Holm
2 Februari Jesus bland oss Kjell Zingmark
9 Februari Församlingens stora resurs Bernt Broberg
23 Februari Missionsresa Familjen Jonsson
1 Mars Bara Jesus kan Del 1 Bernt Broberg
8 Mars

Bara Jesus kan Del 2

Vittnesbörd Kalle Tiger

Bernt Broberg
15 Mars Bara Jesus kan Del 3 Kjell Zingmark
22 Mars Gud är vår tillflykt Bernt Broberg
29 Mars Var inte rädd

Kjell Zingmark