2019

 Januari

Datum Tema Talare
16/1 Ekum. samling
 Smyrnakyrkans sociala arbete i Göteborg
Urban Ringbäck
13/1 Att leva trovärdigt evangeliet Christer Roshamn
1/1 Ekum. gudstjänst  ”Ett nådens år” Linnea Sennehed

 

Februari

Datum Tema Talare
3/2 Ge evangeliet till staden Christer Roshamn
15/2 Encounter fredag kväll Marvin Benno
24/2 Gudstjänsten Kjell Zingmark

 

september

Datum    
8 september Stå upp och bygg Kjell Zingmark
15 september Missionshelg Göran Lensson
29 september Kjell predikan 29 september 2019 Kjell Zingmark

Oktober

6 oktober  Stå upp och bygg  Kjell Zingmark