Barn & ungdom

För barn upp till 12 år erbjuder vi Söndagshäng gudstjänsttid. 

Explosion varannan fredag (ojämna veckor) kl 18.00.

För tonåringar och ungdomar erbjuder vi följande:

UNIK med samlingar varannan fredag kl 19.00 (jämna veckor)

Konfirmationsläsning tillsammans med Pingstkyrkan och Betel i Fornåsa. 

 

Mer information finns i respektive underrubrik i menyn.