Barn & ungdom

För barn upp till 12 år erbjuder vi Barnkyrka på gudstjänsttid. 

 

För ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet  erbjuder vi följande:

UNIK med samlingar fredagar kl 19.00

Konfirmationsläsning tisdagar tillsammans med Pingstkyrkan och Furulid.

 

Mer information finns i respektive underrubrik i menyn.