Barn & ungdom

För barn upp till 12 år erbjuder vi Söndagsskola och Explosion.

 

För tonåringar och ungdomar erbjuder vi följande:

20nollnoll,  Konfirmation, Kingdom Chapel och Encounter

 

Mer information finns i respektive underrubrik i menyn.