Start

Vårplanering 2023

Gudstjänst söndagar kl. 10:30

Bön tisdagar kl. 18:30

Bönepromenad torsdagar kl. 09:30

Torsdagsträffen kl. 14:00, se separat program

Bibelstudium torsdagar jämna veckor kl. 19:00

UNIK – ungdomssamling fredagar kl. 19:00

Februari

9 februari kl. 19:00 Bibelstudium – Andreas Holm

10 februari kl. 08:00 – 11 februari kl. 08:00 Bönedygn Obs datum!

11 februari kl. 10:00 Bönevandring Ekön

11 februari UNIK+ Ungdomsmöte med Andreas Andersson med team från Mullhyttan

12 februari Årshögtid med årsmöte efter Gudstjänsten

23 februari kl. 19:00 Bibelstudium – Claes Rangsjö

Bön i Kyrkan

Tisdagar kl. 18.30

Gemensam bön men också möjlighet till personlig förbön

tacksamhet

Bönepromenad
för vår stad!

Torsdagar kl. 09.30

Samling vid kyrkan