Identitet

Vi vill vara en internationell församling,

präglad av generositet och helande,

som lever nära Faderns hjärta,

har Jesus i fokus och är ledd av den Helige Ande.