Mission

Vår församling stöttar mission inom Evangeliska Frikyrkan. I Litauen stödjer vi församlingsplantering med offrade missionsmedel. Vi samarbetar med ”Union of Pentecostal churches of Lithuania”.

Vi samarbetar även med ”Ge för livet”.

Vi har ”bönevandringar” i Motala på stadsdelen Ekön. Gud har visat på det stora antalet nysvenskar som bor där och behovet av att de integreras i vårt samhälle. 

Vi ber utifrån olika ämnen för att lyssna in vad Gud vill med området. VÄLKOMMEN MED.

Ansvarig för Bönevandringarna är Göran Lensson.

Kontaktpersoner för område mission: 
Göran Lensson, 072-505 40 37