Mission

Vår församling stöttar mission inom Evangeliska Frikyrkan i Nordafrika och Brasilien. I Litauen stödjer vi församlingsplantering med offrade missionsmedel och socialt arbete genom ”hjärta till hjärta”  bland utsatta grupper. Vi samarbetar med ”Union of Pentecostal churches of Lithuania”.

Vi samarbetar även med ”Ge för livet” inom sjukvård i RCA.

Under 2019 har genomförts ”bönevandringar” i Motalastadsdelen Ekön. Gud har visat på det stora antalet nysvenskar som bor där och behovet av att de integreras i vårt samhälle. Under 2020 kommer dessa ”bönevandringar” fortsätta. 

Vi träffas på nedanstående datum vid centrum på Ekön kl 15.00 och går sedan runt två och två och ber utifrån olika ämnen för att lyssna in vad Gud vill med området. VÄLKOMMEN MED.

11 Januari

8 Februari

14 Mars

11 April

9 Maj

Ansvarig för Bönevandringarna är Göran Lensson.

Kontaktpersoner för område mission: 
Göran Lensson, 072-505 40 37  och  Gösta Stål, 070-532 95 05