Bönesamlingar

Tisdagar kl 18.30-ca 20.00. Vi ber för vår stad och olika situationer i människors liv.

Ansvarig för Tisdagar: Pastor Christer Roshamn, 070-140 92 62

 

En fredag i månaden är det bönenatt mellan 22.00 - 05.00 

Ansvarig för bönenätterna är: Marie Strickert, 073-5851088