Länkar

Evangeliska Frikyrkan (EFK)

EFK böneblogg

EFK är en församling- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar i Sverige, med cirka 33 000 medlemmar. Församlingarna har gemensamma engagemang inom mission, internationellt och i Sverige. Tillsammans delar de visionen "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen".

Kristna tidningar

Dagen

http://www.varldenidag.se

 

Övriga församlingar i Motala


www.motala.pingst.se

http://www.equmeniakyrkanmotala.se/

 

Församlingar inom EFK


www.newlife.nu

http://www.lugnetkyrkan.se

http://www.folkungakyrkan.org

 

Nätverk och kristna organisationerwww.alphasverige.org
www.bibeln.se
www.folkbibeln.net

www.ibethel.org
http://eastgate.org.uk