Församlingsliv

Församlingens gemensamma liv består  bland annat  av bibelstudier, bönesamlingar, hemgrupper och gudstjänst.

Vi stödjer också mission i olika delar av världen.

Mer information om detta finns i respektive underrubrik i menyn.