Lärjungaskap

En process att föra människor till överlåtet kristet liv är att gå från det yttre till det inre i en tänkt inåtgående spiral där centrum är Jesus Kristus

 

”Kom och se” Johannes 1:39

Vi vill vara en församling… som är öppen, generös, kärleksfull och tydlig på samma gång … där sökande människor upptäcker vem Jesus är.

 

”Kom och följ” Markus 2:13

Vi vill vara en församling… där människor börjar följa Jesus och vill leva under hans ledarskap … som hjälper sökande människor till omvändelse och livet med Jesus

 

”Kom och tillbe” Efesierbrevet 3:17–19

Vill vara en församling… som lever i tillbedjan och som vill vara till Guds ära … där varje kristen får en förankring i en kristen gemenskap med ”Gudsmöten” genom t.ex. bibelläsning, undervisning, bön och lovsång

 

”Kom och tjäna” Kolosserbrevet 1:9

Vi vill vara en församling… som vill se Guds rike komma och där hela kroppen är i tjänst … och där varje kristens liv leder till tjänst utifrån sin passion, sina gåvor och personlighet för Guds rike