Lärjungaskap

En process att föra människor till överlåtet kristet liv är att gå från det yttre till det inre
i en tänkt inåtgående spiral där centrum är Jesus Kristus

 

”Kom och se”
Johannes 1:39

Vi vill vara en församling… som är öppen, generös, kärleksfull och tydlig på samma gång
… där sökande människor upptäcker vem Jesus är.

 

”Kom och följ”
Markus 2:13

Vi vill vara en församling… där människor börjar följa Jesus och vill leva under hans ledarskap
… som hjälper sökande människor till omvändelse och livet med Jesus

 

”Kom och tillbe”
Efesierbrevet 3:17–19

Vill vara en församling… som lever i tillbedjan och som vill vara till Guds ära
… där varje kristen får en förankring i en kristen gemenskap med ”Gudsmöten”
genom t.ex. bibelläsning, undervisning, bön och lovsång

 

”Kom och tjäna”
Kolosserbrevet 1:9

Vi vill vara en församling… som vill se Guds rike komma och där hela kroppen är i tjänst
… och där varje kristens liv leder till tjänst utifrån sin passion, sina gåvor och personlighet för Guds rike