Historia

Motala Baptistförsamling räknar sin begynnelse från en augustikväll 1856 då fjorton personer som kommit till tro på Jesus Kristus lät döpa sig i Vättern. Samma kväll firade de nattvard tillsammans i skomakaren C.P. Engarks hus i Motala köping och bildade en baptistförsamling. Församlingen firade sin 150-åriga tillvaro 2006 och kunde då se tillbaka på en livlig och omfattande verksamhet. Många tusen barn har under åren gått i baptistförsamlingens barn- och ungdomsverksamhet och medlemsantalet har vid ett par tillfällen överstigit 300 medlemmar.

Under perioden 1987-2008 minskade antalet medlemmar drastiskt genom att få kom till tro och döptes samtidigt som många blev äldre och dog. Våren 2008 hade församlingen ca 160 medlemmar.

Sedan några år tillbaka växer församlingen och består december 2014 av ca 250 personer, varav många tonåringar, unga vuxna, barnfamiljer från flera nationaliteter tillkommit.

Baptistkyrkan som ligger vid Storgatan 5 invigdes 1960. Den gamla kyrkan, ”gamla Elim” låg mitt i stan. Den revs i samband med förändringen under 1960-talet.

 

Varför Baptist?
Ordet ”baptist” kommer från grekiskan och betyder ”döpa” och står i Nya Testamentet för det kristna dopet. Baptisterna hävdar att de första kristna lät döpa sig sedan man kommit till tro på Jesus Kristus och genom dopet överlämnade sig till ett liv i hans efterföljd.
Den baptistiska rörelsen utgör en tredje gren av reformationen på 1500-talet. Trots svår förföljelse spred den sig i Europa men fick sina starkaste fästen i Amerika. Idag är baptismen en världsrörelse.
Den första baptistförsamlingen i Sverige bildades den 21 september 1848 i en liten stuga nere vid Frillesås i Halland efter det att fem personer hade låtit döpa sig till Kristus i havet vid Vallersvik. Det måste ske nattetid eftersom sådana samlingar utanför Svenska Kyrkans ram var förbjudna. Sjömannen F.O.Nillson som blev församlingens ledare blev landsförvisad för sin tro, men den väckelserörelse som hade börjat spred sig över landet och förgrenade sig sedan i det vi kallar för Frikyrkorörelsen av vilka baptismen varit en betydande del.

2012 bildades Equmenia genom att Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan gick samman till ett nytt samfund. Motala Baptistförsamling ville inte gå den vägen och valde då att lämna Baptistsamfundet och att endast tillhöra Evangeliska Frikyrkan. Läs mer om vårt samfund och teologi under menyn ”församling”.

Den som är intresserad av församlingens historia kan köpa den bok som skrevs till församlingens 150-årsjubileum 2006. Den finns att köpa på vår expedition som är öppen tisdagar och onsdagar 10.00-11.00