Torsdagsträffen

Torsdagsträffen är en RPG - samling klockan 14:00 på torsdagar. Den roterar plats mellan Baptistkyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan och är ett litet seminarium för daglediga.

Vårensprågram 2018 >>