Mission

Vår församling stöttar mission inom Evangeliska Frikyrkan i Nordafrika och Brasilien. I Litauen stödjer vi församlingsplantering med offrade missionsmedel och socialt arbete genom "hjärta till hjärta"  bland utsatta grupper. Vi samarbetar med "Union of Pentecostal churches of Lithuania".

Vi samarbetar även med "Ge för livet" inom sjukvård i RCA

Huvudledare för område mission: Gösta Stål, 070-5329505


Barncenter i Janova,  Litauen