Församlingens identitet

Vi vill vara en internationell församling, präglad av generositet och helande, som lever nära Faderns hjärta, har Jesus i fokus och är ledd av den Helige Ande.