Medarbetare

 

                                                         

Pastor och föreståndare Christer Roshamn
Ungdomsledare Carl-Oscar Horgby
Barnledare Göran Lensson
Diakon Gunlis Rask