Torsdagsträffen

Torsdagsträffen är en RPG – samling klockan 14:00 på torsdagar. Den roterar plats mellan Baptistkyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan och är ett litet seminarium för daglediga. I Salem, Borensberg, ordnas Trivselträffar varannan tisdag kl.14.00.

Torsdagsträffens årsmöte hålls måndagen den 21 januari kl.15.00

Torsdagsträffen startar torsdagen den 31/1 kl.14.00 i Baptistkyrkan.

Trivselträffarna i Salem, Borensberg, startar tisdagen den 22/1 kl.14.00

Plats och innehåll – se program via länken här nedanför:

Vårens program 2019