Torsdagsträffen

Torsdagsträffen är en RPG – samling klockan 14:00 på torsdagar. Den roterar plats mellan Baptistkyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan och är ett litet seminarium för daglediga. I Salem, Borensberg, ordnas Trivselträffar varannan tisdag kl.14.00