Intro-kurs

Välkommen till vår Intro-kurs om kristen tro!

Det spelar ingen roll vem du är eller vilken bakgrund du har. Alla är välkomna att utforska vad kristen tro är.

Vi samlas under 7 onsdagskvällar kl.18.30-21.00.

Vi börjar med att fika tillsammans och sedan följer ett föredrag. Därefter blir det samtal i grupp i en uppsluppen atmosfär och där självklart ALLA frågor är tillåtna.

Föredragens innehåll:

  1. Gud är god
  2. Syndafallet och dess konsekvenser
  3. Vem är Jesus?
  4. ”Följ mig” – Jesus kallar lärjungar
  5. Korset – Jesu död och uppståndelse
  6. Den kristna församlingen – Utgjutandet av den Helige Ande
  7. Hur blir en människa kristen?

Själva kursen är avgiftsfri och det är fika till självkostnadspris.

Ta med penna och anteckningsblock. Bibel finns att låna. 

Nästa kurs börjar i slutet av februari.

Välkommen med din anmälan till christer@motalabaptist.se

 

Det finns även en Intro-fördjupningskurs:

 Hur ber en kristen?

Hur läser en kristen Bibeln?

Hur blir en kristen döpt i den Helige Ande?