Hemgrupp

Det är viktigt med en en kristen gemenskap i den mindre gruppen.
I Motala Baptistförsamling finns det flera grupper med ca 8 till 12 personer som möts i hemmen till gemenskap, fika och bibelsamtal och bön.

Vi träffas i våra hemgrupper för att:

  • få träffas i mindre grupper där man kan dela det vardagliga i tron
  • få tillsammans dela med sig av livserfarenheter och upptäcka mer av tron
  • stötta varandra både praktiskt och i bön.

Vill du vara med i en grupp?

Kontakta:  Stefan Rangsjö   tel  076-337 91 39