Hemgrupp

Det är viktigt med en en kristen gemenskap i den mindre gruppen.
I Motala Baptistförsamling finns det flera grupper med ca 8 till 12 personer som möts i hemmen till gemenskap, fika och bibelsamtal och bön.

Vi träffas i våra hemgrupper för att:

 • få träffas i mindre grupper där man kan dela det vardagliga i tron
 • få tillsammans dela med sig av livserfarenheter och upptäcka mer av tron
 • stötta varandra både praktiskt och i bön.

Vill du vara med i en grupp?

Kontakta:  Stefan Rangsjö   tel  076-337 91 39

Samtalsfrågor till  ”Vägen till korset” del 1

Text Johannes 12:1-

 1. På vilket sätt tycker du att texten beskriver olika sätt att ”ära Jesus”
 2. Har ni några erfarenheter av korsets princip – att avstå något för Jesus
 3. Vad innebär uttrycket ”ett brustet Halleluja” för er?
 4. Vad betyder orden ”Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig”?
 5. Vad får den sången för konsekvenser för dig?

Vägen till korset 2 – Samtalsfrågor

Jesus rensar templet

Läs Matt 21:12-17

 1. vilken bild har du av Jesus? Mild, arg……
 2. a) Hur kan våra hus (kyrkan, hemmet, kroppen) bli ett bönens hus?
 3. b) Vilka små steg vill du ta?
 4. a) Finns det saker i våra liv som hindrar det Jesus vill?
 5. b) Behöver vi en rensning?
 6. Finns det saker i våra hus som hindrar att de svaga, barnen etc kommer fram?

Vägen till korset 3 – Samtalsfrågor

”Känn ingen oro”

Läs Joh 14:1-3

 1. Detta tal hölls på skärtorsdagskvällen. I vilken sinnestämning tror du Jesu lärjungar var?
 2. Har det någon betydelse vem som säger orden?
 3. Gör vi oss onödiga bekymmer?
 4. Vad betyder det för dig att ha hopp/drömmar?
 5. Hur kan vi förmedla hopp till våra vänner?
 6. Vad kan du lära av sången ”Blott en dag ett ögonblick i sänder”?

Vägen till korset 4 – Samtalsfrågor

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

Läs Joh 13:1-17

 1. Har vi svårt att ta emot hjälp?
 2. Fundera över ”Döda havet”

Vad betyder det att ha både inlopp och utlopp för vårt tjänande?

Kan våra liv bli ett ”dött hav”

3. Läs 1 Joh 1:9

Har vi smuts/synd som behöver tvättas bort?

Har vi missat den dagliga reningen i vår tro?

4. Hur kan vi utveckla vår tjänst för Jesus och hans församling?