Vision

Vi vill vara Jesu efterföljare som med ord och handling utbreder Guds rike.