Länkar

Länkar

Evangeliska Frikyrkan (EFK)

EFK böneblogg

EFK är en församling- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar i Sverige, med cirka 33 000 medlemmar. Församlingarna har gemensamma engagemang inom mission, internationellt och i Sverige. Tillsammans delar de visionen ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

 

Kristna tidningar

Dagen

http://www.varldenidag.se

 

Övriga församlingar i Motala

www.motala.pingst.se

http://www.equmeniakyrkanmotala.se/

 

Församlingar inom EFK

www.newlife.nu

http://www.lugnetkyrkan.se

 

Nätverk och kristna organisationer

www.newwine.se

www.alphasverige.org

www.bibeln.se

www.folkbibeln.net