Vi söker pastor

VI SÖKER FÖRESTÅNDARE

 Vi tror på och vill vara en församling som: 

Brinner för TEAMBYGGE

Vi tror att teamet är ett sätt för Gud att verka genom.

I Bibeln läser vi om de 12 lärjungarna, att de blev utsända två och två, och om olika team på missionsresor. Ett exempel från gamla testamentet är Mose och Aron.

Vi tror på teamet som ett av församlingens uttryckssätt. 

Vi bygger team med alla åldrar och människor med olika bakgrund.

Nåde- och tjänstegåvor, att hjälpa människor att komma i tjänst och funktion ligger oss varmt om hjärtat. 

Inom teamet finns en dynamik av att stötta och uppmuntra såväl som att utmana varandra.

Teambyggaren är den som själv verkar i team och även uppmuntrar och leder andra in i team. Med andra ord: ”ensam är inte stark”.

 

Är öppna för KARISMATIK

Veckans bönesamlingar utgör navet i församlingens liv. Där får vi be och betjäna varandra, växa i nådegåvor och Andens frukter.

Vi vill vara öppna för charismerna, nådegåvorna i den helige Andes rikedom och mångfald, som till exempel att be för sjuka och på ett sunt sätt praktisera den profetiska gåvan, att tala och uttyda tungotal, men allt med ett första och största fokus på Jesus. 

 

Vill verka MISSIONELLT

På varje plats där det finns en troende – där är också en del av Guds rike. På så sätt får vi vara genomsyrande där vi är, Jesus lyser genom oss. 

Men vi vill som församling också röra oss medvetet utåt. Att varje vecka erbjuda en kopp kaffe och även förbön för den som går förbi på trottoaren, är något som vi håller på att starta upp. 

I Motala finns ett hyreshusområde, Ekön, där vi tror att Gud vill att vi ska göra någonting. Vi har under en längre tid gått bönepromenader i området, vi ber ofta för Ekön och Motala. Hur vill Gud att vi ska verka i Motala?

Församlingens primära mission är i Litauen, med flera teamresor dit, senast hade vi förmånen att de besökte oss. Vi har även ett utbyte med församlingen i Marseille. 

Samtal pågår att utöka till ytterligare ett missionsområde. 

 

Våra tre nyckelord (teambygge, karismatik och missionellt) inramas av och innefattar inåt- och utåt rörelsen.  Inåt i församlingen och utåt till Motalaborna och andra länder. 

 

Vid frågor hör av dig till:

Stefan Rangsjö, ordförande

Mobil: 076-337 91 39

e-post: ordforande@motalabaptist.se