Församlingsskola

 

Det handlar om bibeln, gemenskap, gudstjänst, nattvard, bön, andens frukt och gåvor.

Kvällen inleds med te och smörgås följt av föredrag och samtal. 

 

Församlingsskolan är nu avslutad för 2019. En ny omgång planeras till hösten 2020.

Såväl ung som gammal är välkommen!

 

För information kontakta gärna:

Stefan Rangsjö 076-337 91 39